راهنمای شرکت
در جشنواره

1

پر کردن فرم ثبت نام

1

2

فعال کردن حساب کاربری

3

ورود به سایت با نام کاربری و رمز عبور

3

4

رفتن به منوی ارسال عکس

5

انتخاب موضوع عکس
انتخاب نام عکس
انتخاب عکس

5

6

ذخیره عکس